تازه ترین خبرها

(آخرین بروز رسانی 12 دقیقه قبل)

روسپی‌گری به معنای عرضه خدمات جنسی بدون رعایت ضوابط وموازین قانونی یا شرعی در قبال دریافت پول یا کالاست. بنابراین انگیزه‌ی تن‌فروشیفقط کسب درآمد است و نه لذت جنسی به‌این‌ترتیب فحشا را می‌توان برآوردن خواهش جنسیافراد در برابر دریافت پول یا خدمات مادی دیگر تعریف کرد.

متأسفانه به دلیل وجود قیدوبندهای عرفی و بعضاً نادرست،تلاش برای ارائه هرگونه توصیف از وضعیت موجود فحشا در ایران با دشواری فراوان روبه‌رواست.

بنا به نتایج به‌دست‌آمده از تحقیقی توسط دفتر آسیب‌هایاجتماعی سازمان بهزیستی در سال 78 و با مصاحبه با 115 نمونه آماری از زنان روسپی،6 درصد از این زنان 10 تا 14 سال 50 درصد 15 تا 19 سال سن داشتند، 24 درصد از آنان20 تا 24 ساله و 7 درصد نیز 25 تا 29 ساله بودند.

نتایج آزمون آماری رابطه بین ساخت خانواده و سن شروع روسپی‌گریخیابانی حاکی از معنادار بودن این رابطه است و نشان می‌دهد که وجود هم‌زمان پدر ومادر در خانواده برای جامعه‌پذیری صحیح فرزندان ضروری است.

لذا هرچه خانواده نکات اخلاقی را بیشتر رعایت کنند، سن شروعروسپی‌گری نیز با تأخیر روبه‌رو می‌شود هم‌چنین در خانواده‌هایی که به میزان زیادیتعارض کشمکش بین اعضای خانواده وجود دارد، سن شروع روسپی‌گری خیابانی فرزندان نیز کاهش‌یافتهاست.

طی سال‌های اخیر اخبار متعددی در خصوص متلاشی شدن باندهایفحشا در استان مازندران منتشرشده است. باندهایی که با اقدام به‌موقع مراجع مسئولاز بین می‌روند اما ریشه‌های بنیادین بروز چنین اتفاقاتی هنوز وجود دارد.

مفاسد اجتماعی در بسیاری از مواقع، شرایطی را ایجاد می‌کنندکه امنیت جامعه را برهم می‌زند، یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین تأثیرات پیدایش و اشاعه‌یفساد، هرزگی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و ایجاد ناامنی است.

به‌این‌ترتیب می‌توان گفت رشد آمار مفاسد اجتماعی، تهیه وتکثیر فیلم‌های غیراخلاقی، افزایش فحشا و روسپی‌گری، قاچاق انسان، تجارت جنسی و.همگی ازجمله مظاهر بارز مفاسد اجتماعی در جامعه هستند که اصلی‌ترین عوامل برهم زننده‌ینظم و امنیت جامعه و تضعیف‌کننده‌ی ارزش‌های اجتماعی هستند. میزان فساد و فحشا بامیزان کارآمدی و کیفیت نظامت فرهنگی و تربیتی مرتبط است.

 

پرویز شعبانی کارشناس امور اجتماعی

شما ممکن است این اخبار را هم دوست داشته باشید :

دریافت خبرنامه

تبلیغات

نظرات کاربران

نظر شما

نظر شما در مورد این خبر

نظرسنجی